กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ KUSRC FUNRUN 2018

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ KUSRC FUNRUN 2018 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ออกกำลังกายและจุดประกายให้บุคลากรเกิดความสนใจและใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น ในการนี้รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณวงเวียนประตู 2

k1 (82) k1 (85) k1 (86) DSC 0415 DSC 0422 DSC 0426
DSC 0427 DSC 0430 DSC 0434 DSC 0435 DSC 0436 DSC 0437
DSC 0438 DSC 0444 DSC 0448 DSC 0452 DSC 0454 DSC 0458
DSC 0463 DSC 0473 DSC 0476 DSC 0479 DSC 0487 DSC 0490
DSC 0497 DSC 0505 DSC 0507 DSC 0513 DSC 0517 DSC 0520
DSC 0527 DSC 0533 DSC 0535 DSC 0542 DSC 0551 DSC 0553
DSC 0562 DSC 0563 DSC 0574 DSC 0575 DSC 0578 DSC 0582
DSC 0587 DSC 0589 DSC 0590 DSC 0591 DSC 0594 DSC 0595
DSC 0600 DSC 0601 DSC 0613 DSC 0617 DSC 0621 DSC 0626
DSC 0634 DSC 0635 DSC 0637 DSC 0640 DSC 0642 DSC 0643
DSC 0646 DSC 0647 DSC 0650 DSC 0661 DSC 0667 DSC 0671
DSC 0673 DSC 0674 DSC 0678 DSC 0679 DSC 0681 DSC 0688
DSC 0689 DSC 0690 DSC 0691 DSC 0694 DSC 0703 DSC 0705
DSC 0709 DSC 0710 k1 (21) k1 (22) k1 (23) k1 (24)
k1 (25) k1 (26) k1 (27) k1 (28) k1 (29) k1 (30)
k1 (31) k1 (32) k1 (33) k1 (34) k1 (35) k1 (36)
k1 (37) k1 (38) k1 (39) k1 (40) k1 (41) k1 (42)
k1 (43) k1 (44) k1 (45) k1 (46) k1 (47) k1 (48)
k1 (49) k1 (50) k1 (51) k1 (52) k1 (53) k1 (54)
k1 (55) k1 (56) k1 (61) k1 (62) k1 (63) k1 (64)
k1 (65) k1 (66) k1 (67) k1 (68) k1 (69) k1 (70)
k1 (71) k1 (75) k1 (76)