พิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตวิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร ๑ บริการวิทยาการ

P7264121 P7264122 P7264123 P7264124 P7264128 P7264137
P7264138 P7264140 P7264145 P7264148 P7264149 P7264151
P7264153 P7264155 P7264157 P7264161 P7264166 P7264175
P7264178 P7264185 P7264198 P7264200 P7264203 P7264206
P7264207 P7264208 P7264209 P7264210 P7264211 P7264213
P7264216 P7264218 P7264219 P7264221 P7264225 P7264230
P7264240 P7264246 P7264249 P7264252 P7264254 P7264258