โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

  คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วม "โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561" ณ วัดศรีวนาราม ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

P7193826 P7193833 P7193834 P7193835 P7193836 P7193837
P7193840 P7193842 P7193843 P7193853 P7193854 P7193863
P7193868 P7193871 P7193873 P7193876 P7193878 P7193881
P7193883 P7193887 P7193888 P7193902 P7193903 P7193905
P7193908 P7193912 P7193915 P7193916 P7193917 P7193922
P7193924 P7193926 P7193928 P7193933 P7193934 P7193936
P7193945 P7193946 P7193952 P7193954 P7193959 P7193965
P7193967 P7193969 P7193971 P7193975 P7193976 P7193986
P7193992 P7193996 P7194001