บันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ รองศาสตราจารย์ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ลงนาม พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ นายสมจิตต์ ปาละกาศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
  การลงนามในบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เป็นการขยายความร่วมมือ ไปยังทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขยายการส่งมอบองค์ความรู้และบริการไปยังภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีระยะเวลา 4 ปี

1 2 3 4 5 6
8 9 10 12 13