ประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี
พ.ศ. 2561

  เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยในงานมีพิธีตักบาตรอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรและนิสิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดแต่งกายด้วยผ้าย้อนยุคร่วมด้วย

DSC 0390 DSC 0391 DSC 0393 DSC 0396 DSC 0397 DSC 0398
DSC 0399 DSC 0400 DSC 0401 DSC 0402 DSC 0403 DSC 0405
DSC 0406 DSC 0409 DSC 0411 DSC 0413 DSC 0419 DSC 0421
DSC 0426 DSC 0432 DSC 0434 DSC 0435 DSC 0436 DSC 0437
DSC 0438 DSC 0440 DSC 0444 DSC 0445 DSC 0446 DSC 0447
DSC 0448 DSC 0449 DSC 0450 DSC 0451 DSC 0452 DSC 0453
DSC 0457 DSC 0460 DSC 0461 DSC 0464 DSC 0466 DSC 0467
DSC 0469 DSC 0470 DSC 0473 DSC 0476 DSC 0486 DSC 0488
DSC 0500 DSC 0501 DSC 0503 DSC 0505 DSC 0506 DSC 0509
DSC 0511 DSC 0512 DSC 0513 DSC 0516 DSC 0518 DSC 0519
DSC 0520 DSC 0529 DSC 0536 DSC 0537 DSC 0544 DSC 0545 (1)
DSC 0545 (2) DSC 0545 (3) DSC 0545 (4) DSC 0545 (5) DSC 0545 (6) DSC 0545 (7)
DSC 0545 (8) DSC 0545 (9) DSC 0545 (10) DSC 0545 (11) DSC 0545 (12) DSC 0545 (13)
DSC 0545 (14) DSC 0545 (15) DSC 0545 DSC 0546 DSC 0549 DSC 0553
DSC 0554 DSC 0556 DSC 0558 DSC 0563 DSC 0564 DSC 0565
DSC 0568 DSC 0569 DSC 0570 DSC 0571 DSC 0574 DSC 0576
DSC 0580 DSC 0589 DSC 0592 DSC 0599 DSC 0601 DSC 0603
DSC 0613 DSC 0619 DSC 0622 DSC 0626 DSC 0633 DSC 0636
DSC 0639 DSC 0652 DSC 0675 DSC 0680 DSC 0682 DSC 0688
DSC 0691 DSC 0694 DSC 0715 DSC 0716 DSC 0721 DSC 0723
DSC 0724 DSC 0731 DSC 0737 DSC 0738 DSC 0739 DSC 0740
DSC 0742 DSC 0743 DSC 0748 DSC 0749 DSC 0751 DSC 0756
DSC 0763 DSC 0768 DSC 0771 DSC 0772 DSC 0773 DSC 0774
DSC 0776 DSC 0777 DSC 0779 DSC06722 DSC06724 DSC06727
DSC06729 DSC06732 DSC06734 DSC06735 DSC06736 DSC06741
DSC06754 DSC06757 DSC06759 DSC06766 DSC06776 DSC06777
DSC06778 DSC06787 DSC06798 DSC06799 DSC06818 DSC06821
DSC06824 DSC06827 DSC06831 DSC06837 DSC06841 DSC06844
DSC06849 DSC06851 DSC06852 DSC06853 DSC06860