พิธีเปิดธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชามอบหมายให้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ) เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีคุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นตัวแทนธนาคารพร้อมผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ณ ชั้น 1 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

DSC 0225 DSC 0228 DSC 0229 DSC 0233 DSC 0241 DSC 0253
DSC 0261 DSC 0264 DSC 0271 DSC 0272 DSC 0273 DSC 0274
DSC 0278 DSC 0280 DSC 0292 DSC 0302 DSC 0310 DSC 0311
DSC 0315 DSC 0322 DSC 0323