ร่วมวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์์

631479 631478 631480 DSC 5907 DSC 5955 DSC 5974