โครงการสังคีตนนทรี 4 วิทยาเขต และโครงการไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2560
ภูมิพลมหาราชาศิรวาท

DSC 0033 DSC 0035 DSC 0038 DSC 0039 DSC 0041 DSC 0044
DSC 0046 DSC 0048 DSC 0049 DSC 0050 DSC 0051 DSC 0052
DSC 0053 DSC 0055 DSC 0057 DSC 0058 DSC 0059 DSC 0063
DSC 0064 DSC 0065 DSC 0066 DSC 0067 DSC 0068 DSC 0071
DSC 0072 DSC 0073 DSC 0076 DSC 0077 DSC 0078 DSC 0079
DSC 0080 DSC 0083 DSC 0086 DSC 0087 DSC 0089 DSC 0095
DSC 0100 DSC 0105 DSC 0119 DSC 0120 DSC 0121