ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังอวยพรผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชาและมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

  ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังอวยพรผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชาและมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และในโอกาสนี้คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับผู้นำชุมชน

602557 602558 602559 602560 602561 602562
602563 602564 602565 602566 602567 602568