รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา นำกระเช้ามอบให้
ผู้บริหารหน่วยงานและผู้สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาเขตศรีราชา

  รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา นำกระเช้าผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมอบให้กับผู้บริหารหน่วยงานและผู้สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาเขตศรีราชาเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

602546 602547 602548 602549 602550 602551
602552 602553