พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

DSC 0557 DSC 0558 DSC 0572 DSC 0573 DSC 0579 DSC 0621
DSC 0625 DSC 0635 DSC 0638 DSC 0642 DSC 0646 DSC 0649
DSC 0650 DSC 0654 DSC 0660 DSC 0661 DSC 0668 DSC 0669
DSC 0673 DSC 0674 DSC 0675 DSC 0677 DSC 0678 DSC 0686
DSC 0688 DSC 0689 DSC 0692 DSC 0694 DSC 0695 DSC 0696
DSC 0700 DSC 0701 DSC 0704 DSC 0709 DSC 0710 DSC 0711
DSC 0714 DSC 0719 DSC 0725 DSC 0728 DSC 0731 DSC 0737
DSC 0740 DSC 0741 DSC 0742 DSC 0743 DSC 0749 DSC 0753
DSC 0757 DSC 0773 DSC 0777 DSC 0783 DSC 0787 DSC 0791
DSC 0793 DSC 0794 DSC 0795 DSC 0797 DSC 0801 DSC 0804
DSC 0817 DSC 0819 DSC 0822 DSC 0823 DSC 0839 DSC 0840
DSC 0841 DSC 0844 DSC 0846 DSC 0850 DSC 0851 DSC 0853
DSC 0854 DSC 0861 DSC 0864 DSC 0865 DSC 0869 DSC 0870
DSC 0872 DSC 0873 DSC 0877 DSC 0880 DSC 0886 DSC 0895
DSC 0899 DSC 0905 DSC 0910 DSC 0912 DSC 0913 DSC 0914
DSC 0920 DSC 0922 DSC 0924 DSC 0925 DSC 0926 DSC 0927
DSC 0932 DSC 0933 DSC 0938 DSC 0942 DSC 0950