นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและประชุมกับผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา

  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารของวิทยาเขตศรีราชา และคณะได้เข้าเยี่ยมชมส่วนงานของคณะต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา

1 (1) 1 (2) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7)
1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13)
1 (16) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (23) 1 (24)
1 (26) 1 (27) 1 (28) 1 (29) 1 (30) 1 (31)
1 (32) 1 (35) 1 (36) 1 (37) 1 (38) 1 (39)
2 (1) 2 (2) 2 (4) 2 (6) 2 (7) 2 (8)
2 (9) 2 (10) 2 (11) 2 (12) 2 (13) 2 (14)
2 (15) 2 (16) 3 (1) 3 (2) 3 (3) 3 (4)
3 (5) 3 (6) 3 (8) 3 (9) 3 (10) 3 (11)
3 (13) 3 (14) 3 (15) 3 (16) 3 (17) 3 (18)
3 (19) 3 (20) 3 (21) 3 (22) 3 (23) DSC08359
DSC08360 DSC08365 DSC08374 DSC08377 DSC08386 DSC08387
DSC08389 DSC08394 DSC08396 DSC08398 DSC08400 DSC 4457
DSC 4459 DSC 4460 DSC 4461 DSC 4464 DSC 4465 DSC 4468
DSC 4491 DSC 4498 DSC 4501 DSC 4504 DSC 4506 DSC 4510
DSC 4512 DSC 4516 DSC 4521 DSC 4523 DSC 4525 DSC 4526
DSC 4528 DSC 4533 DSC 4535 TR2 4022 TR2 4034 TR2 4037
TR2 4038 TR2 4039 TR2 4040 TR2 4047 TR2 4055 TR2 4060
TR2 4064 TR2 4067 TR2 4068 TR2 4069 TR2 4070 TR2 4072
TR2 4073 TR2 4075 TR2 4091 TR2 4093 TR2 4096 TR2 4098
TR2 4100 TR2 4103 TR2 4104 TR2 4106 TR2 4108 TR2 4112
TR2 4114 TR2 4115 TR2 4116 TR2 4119 TR2 4132 TR2 4133
TR2 4134 TR2 4135 TR2 4136 TR2 4139 TR2 4141 TR2 4152
TR2 4157 TR2 4159 TR2 4168 TR2 4169 TR2 4174 TR2 4183
TR2 4191 TR2 4192 TR2 4193 TR2 4194 TR2 4197 TR2 4198