พิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

  พิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี

DSC 0001 DSC 0005 DSC 0008 DSC 0009 DSC 0015 DSC 0017
DSC 0019 DSC 0023 DSC 0025 DSC 0026 DSC 0027 DSC 0028
DSC 0036 DSC 0037 DSC 0040 DSC 0041 DSC 0042 DSC 0044
DSC 0045 DSC 0046