มอบของที่ระลึกแด่ ดร.พีรพงศ์ ตริยเจริญ และคุณวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.จุมพฏ บริราช เป็นตัวแทนวิทยาเขตศรีราชา มอบของที่ระลึกแด่ ดร.พีรพงศ์ ตริยเจริญ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและคุณวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุและลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

492870 492871