พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

DSC 0002 DSC 0003 DSC 0007 DSC 0008 DSC 0009 DSC 0010
DSC 0013 DSC 0014 DSC 0015 DSC 0016 DSC 0017 DSC 0018
DSC 0020 DSC 0031 DSC 0032 DSC 0037 DSC 0039 DSC 0045
DSC 0059 DSC 0061 DSC 0079 DSC 0087 DSC 0089 DSC 0092
DSC 0095 DSC 0097 DSC 0102 DSC 1286 DSC 1291 DSC 1292
DSC 1293 DSC 1296 DSC 1302 DSC 1317 DSC 1327 DSC 1349
DSC 1356 DSC 1362 DSC 1365 DSC 1367 DSC 1369 DSC 1371
DSC 1373 DSC 1374 DSC 1376 DSC 1381 DSC 1383 DSC 1384
DSC 1385 DSC 1387 DSC 1390 DSC 1392 DSC 1397 DSC 1400
DSC 1401 DSC 1403 DSC 1405 DSC 1407 DSC 1412 DSC 1415
DSC 1416 DSC 1417 DSC 1418 DSC 1420 DSC 1422 DSC 1426
DSC 1427 DSC 1435 DSC 1438 DSC 1445 DSC 1455 DSC 1460
DSC 1463 DSC 1464