รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชานำกระเช้าแสดงความยินดีกับนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา

  รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชานำกระเช้าผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความยินดีกับนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชาเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

472687