พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DSC 1100 DSC 1102 DSC 1103 DSC 1108 DSC 1111 DSC 1115
DSC 1116 DSC 1126 DSC 1128 DSC 1129 DSC 1133 DSC 1136
DSC 1137 DSC 1144 DSC 1145 DSC 1148 DSC 1151 DSC 1153
DSC 1156 DSC 1158