พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DSC 0972 DSC 0974 DSC 1009 DSC 1013 DSC 1016 DSC 1018
DSC 1021 DSC 1025 DSC 1028 DSC 1032 DSC 1036 DSC 1039
DSC 1056 DSC 1057 DSC 1068 DSC 1070 DSC 1074 DSC 1075
DSC 1076 DSC 1078 DSC 1081 DSC 1082 DSC 1084 DSC 1085
DSC 1086 DSC 1087 DSC 1088 DSC 1089 DSC 1092 DSC 1094
DSC 1095 DSC 1096 DSC 1097