โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560

  โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่นิสิตใหม่ (ku 77) โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

DSC 0812 DSC 0813 DSC 0820 DSC 0824 DSC 0832 DSC 0834
DSC 0835 DSC 0838 DSC 0839 DSC 0841 DSC 0847 DSC 0849
DSC 0851 DSC 0853 DSC 0855 DSC 0859 DSC 0861 DSC 0864
DSC 0880 DSC 0890 DSC 0894 DSC 0896 DSC 0898 DSC 0903
DSC 0909 DSC 0911 DSC 0912 DSC 0913 DSC 0914 DSC 0915
DSC 0916 DSC 0917 DSC 0918 DSC 0921 DSC 0922 DSC 0923
DSC 0925 DSC 0926 DSC 0930 DSC 0931 DSC 0932 DSC 0933
DSC 0936 DSC 0938 DSC 0941 DSC 0942 DSC 0946