คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารวิทยาเขต และ ส่งมอบรถชมวิวให้แก่วิทยาเขตศรีราชาร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมกิจกรรมก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตใหม่ (ku 77)

1501070757883 1501070757949 1501070758019 1501070758034 DSC 0500 DSC 0502
DSC 0505 DSC 0506 DSC 0507 DSC 0509 DSC 0510 DSC 0511
DSC 0512 DSC 0514 DSC 0516 DSC 0519 DSC 0520 DSC 0523
DSC 0525 DSC 0527 DSC 0534 DSC 0542 DSC 0549 DSC 0555
DSC 0556 DSC 0559 DSC 0562 DSC 0569 DSC 0586 DSC 0590
DSC 0591 DSC 0595 DSC 0596 DSC 0598 DSC 0601 DSC 0603
DSC 0604 DSC 0608 DSC 0612 DSC 0615 DSC 0616 DSC 0618
DSC 0620 DSC 0621 DSC 0623 DSC 0624 DSC 0628 DSC 0635
DSC 0638 DSC 0644