โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560

DSC 0327 DSC 0328 DSC 0330 DSC 0332 DSC 0333 DSC 0334
DSC 0335 DSC 0338 DSC 0340 DSC 0342 DSC 0343 DSC 0348
DSC 0350 DSC 0351 DSC 0352 DSC 0353 DSC 0355 DSC 0356
DSC 0357 DSC 0358 DSC 0360 DSC 0362 DSC 0366 DSC 0377
DSC 0378 DSC 0379 DSC 0380 DSC 0383 DSC 0384 DSC 0385
DSC 0386 DSC 0387 DSC 0388 DSC 0389 DSC 0390 DSC 0391
DSC 0399 DSC 0401 DSC 0409 DSC 0410 DSC 0411 DSC 0413
DSC 0415 DSC 0416 DSC 0417 DSC 0418 DSC 0424 DSC 0426
DSC 0427 DSC 0428 DSC 0429 DSC 0431 DSC 0432 DSC 0437
DSC 0439 DSC 0445 DSC 0448 DSC 0449 DSC 0456 DSC 0460
DSC 0464 DSC 0465 DSC 0468 DSC 0469 DSC 0470