โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการครั้งที่ 11

  สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา โดยงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ได้จัดโครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการครั้งที่ 11 (ก้าวสู่โลกของงาน 2017) ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ อาคารพลศึกษา

IMG 25600427 110803 1 IMG 25600427 110808 IMG 25600427 112224 IMG 25600427 112436 IMG 25600427 112444 IMG 25600427 112456
IMG 25600427 112505 IMG 25600427 112521 IMG 25600427 121647 IMG 25600427 121700 IMG 25600427 121707