โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

  สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา โดยงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

1494301064268 IMG 25600420 091603 IMG 25600420 091631 1 IMG 25600420 092947 IMG 25600420 093011 IMG 25600420 110538
IMG 25600420 110603 IMG 25600420 133509 1 IMG 25600420 134003 IMG 25600420 134019 IMG 25600420 134051 IMG 25600420 144949
IMG 25600420 144958 IMG 25600420 161010 IMG 25600421 094844 IMG 25600421 100231 IMG 25600421 100258 IMG 25600421 100327
IMG 25600421 105056 IMG 25600421 113426 IMG 25600421 121916 IMG 25600421 130749 IMG 25600421 130830 IMG 25600421 130834
IMG 25600421 135044 IMG 25600421 135145 IMG 25600421 150425 IMG 25600421 151759 IMG 25600421 152121 1