ประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2560

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในงานนี้ได้กำหนดให้มีพิธีตักบาตรอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากร และนิสิต

IMG 0803 IMG 0808 DSC07617 IMG 0820 IMG 0824 IMG 0826
IMG 0832 IMG 0814 IMG 0828 IMG 0829 IMG 0835 IMG 0846
IMG 0872 IMG 0878 IMG 0882 IMG 0883 IMG 0888 IMG 0894
IMG 0898 IMG 2448