ประเพณีกองข้าวและสงกรานต์ศรีมหาราชา ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้เข้าร่วมขบวนแห่และตกแต่งรถประเพณีกองข้าว เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวศรีราชา ณ บริเวณสวนสาธารณะเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

IMG 5550 IMG 5555 IMG 5673 IMG 5679 IMG 5680 IMG 5682
IMG 5684 IMG 5685 IMG 5686 IMG 5700 IMG 5705 IMG 5708
IMG 5710 IMG 5711 IMG 5712 IMG 5715 IMG 5716 IMG 5718
IMG 5719 IMG 5720 IMG 5722 IMG 5727 IMG 5728 IMG 5730
IMG 5731 IMG 5733 IMG 5735 IMG 5747 IMG 5758 IMG 5777
IMG 5782 IMG 5783 IMG 5788 IMG 5789 IMG 5791