วันคล้ายวันสถาปนาและพิธีไหว้ครูช่าง
ภาควิศวกรรมโยธา

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและพิธีไหว้ครูช่าง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารย์ นวลอินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นผู้ทำพิธี
  และมีพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณนิสิตชั้นปีที่2 และ ปีที่3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่เข้าร่วมงานสำรวจและจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

IMG 8701 IMG 3591 IMG 3620 IMG 3660 IMG 3672 IMG 3690
IMG 3694 IMG 3697 IMG 3698 IMG 8804 IMG 8805 IMG 8809
IMG 8825 IMG 8849 IMG 8897 IMG 8904 IMG 8910 TR2 6547
TR2 6601 TR2 6696