โครงการความร่วมมือ ความรับผิดชอบต่อสังคม "โครงการส่งเสริมการอ่านและการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตคนไทย"

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (แว่นท็อปเจริญ) ได้จัดโครงการความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ "การส่งเสริมการอ่านและการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตคนไทย" โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ คือ การตรวจวัดสายตาและมอบแว่นสายตา จำนวน 200 อัน ให้แก่บุคลากรและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ในวันที่ 24 มีนาคม 2560

DSC 0231 DSC 0232 DSC 0235 DSC 0236 DSC 0238 DSC 0242
DSC 0244 DSC 0245 DSC 0246 DSC 0247 DSC 0250 DSC 0254
DSC 0256 DSC 0258 DSC 0264 DSC 0267 DSC 0269 DSC 0271
DSC 0281 DSC 0284 DSC 0286 DSC 0287 DSC 0289 DSC 0290
DSC 0291 DSC 0294 DSC 0297 DSC 0301 DSC 0309 DSC 0310