ต้อนรับ กรรมการและ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

  รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ กรรมการและ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

DSC 0064 (3) DSC 0064 (5) DSC 0074.1 DSC 0074.2 DSC 0078 DSC 0082
DSC 0083 DSC 0084 DSC 0085 DSC 0086 DSC 0087 DSC 0088
DSC 0092 DSC 0097 DSC 0104 DSC 0107 DSC 0110 DSC 0114
DSC 0117 DSC 0120 DSC 0122 DSC 0124 DSC 0127 DSC 0129
DSC 0132 DSC 0134 DSC 0142 DSC 0145 DSC 0146 DSC 0148
DSC 0150 DSC 0155 DSC 0156 DSC 0158 DSC 0159.1 DSC 0168
DSC 0177 DSC 0178 DSC 0179 DSC 0185 DSC 0202 DSC 0207
DSC 0213 DSC 0218 DSC 0227