พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DSC05808 DSC05809 DSC05813 DSC05815 DSC05817 DSC05818
DSC05819 DSC05821 DSC05822 DSC05827 DSC05828 DSC05832
DSC05835 DSC05836 DSC05838 DSC 0402 DSC 0404 DSC 0405
DSC 0406 DSC 0407 DSC 0409 DSC 0413 DSC 0416 DSC 0420
DSC 0421 DSC 0422 DSC 0423 DSC 0424 DSC 0426 DSC 0428
DSC 0430 DSC 0432 DSC 0434 DSC 0438 DSC 0444 DSC 0447
DSC 0449 DSC 0450 DSC 0451 DSC 0453 DSC 0456 DSC 0457
DSC 0460 DSC 0463