พิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 21 ปี และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ประจำปี 2559

DSC 0063 DSC 0065 DSC 0069 DSC 0156 DSC 0162 DSC 0166
DSC 0169 DSC 0172 DSC 0174 DSC 0177 DSC 0179 DSC 0180
DSC 0182 DSC 0187 DSC 0189 DSC 0197 DSC 0199 DSC 0201
DSC 0204 DSC 0207 DSC 0229 DSC 0247 DSC 0286 DSC 0291
DSC 0293 DSC 0297 DSC 0300 DSC 0301 DSC 0303 DSC 0307
DSC 0310 DSC 0393 DSC 0478 DSC 0566 DSC 0568 DSC 0569
DSC 0579 DSC 0581 DSC 0584 DSC 0586 DSC 0588 DSC 0591
DSC 0594