ประเพณีกองข้าวสงกรานต์ศรีมหาราชา ประจำปี 2559

   เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมขบวนแห่และตกแต่งรถประเพณีกองข้าว เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวศรีราชา และการเข้าร่วมการประกวดชายหญิงแต่งกายสวยงาม การแต่งกายย้อนยุค ณ บริเวณสวนสาธารณะเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

untitled-0092 untitled-0093 untitled-0175 untitled-0181 untitled-0183 untitled-0210
untitled-0240 untitled-0246 untitled-0247 untitled-0249 untitled-0250 untitled-0251
untitled-0253 untitled-0260 untitled-0263 untitled-0267 untitled-04733 untitled-04754
untitled-04762 untitled-04779 untitled-04782 untitled-04789 untitled-04791 untitled-04795
untitled-04798 untitled-04802 untitled-04804 untitled-04806 untitled-04815 untitled-04820
untitled-04822 untitled-04830 untitled-04832 untitled-04878 untitled-04879 untitled-04880
untitled-04881 untitled-04886 untitled-04887 untitled-04888 untitled-04889 untitled-04890
untitled-04891 untitled-04893 untitled-04895 untitled-04898 untitled-04902 untitled-04909
untitled-04913 IMG 7415 IMG 7410 IMG 7409 IMG 7402 IMG 7419