โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการ

   รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการ(JOB FAIR) ครั้งที่ 10 โดยความร่วมมือจากสำนักงานจัดหางาน จังหวัดชลบุรี บริษัท จ๊อบพาสปอร์ต จำกัด และผู้ประกอบการอื่นๆ รวมจำนวน 36 หน่วยงาน มาร่วมออกบูธ รับสมัครงาน เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการสมัครงาน ได้ตรงกับสถานประกอบการที่เหมาะสมกับตนเอง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนิสิตในการสมัครเข้าทำงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

DSC04691 DSC04694 DSC04701 DSC04719 DSC04721 DSC04722
DSC04723 DSC04724 DSC04725 DSC04726 DSC04727 DSC04728
DSC04729 DSC04730 DSC 0170 DSC 0180 DSC 0182 DSC 0185
DSC 0188 DSC 0189 DSC 0191 DSC 0194 DSC 0196 DSC 0201
DSC 0203 DSC 0213 DSC04708 DSC 0207 DSC04717 DSC 0204
DSC 0209 DSC 0214 DSC 0218 DSC 0219 DSC 0220 DSC 0221
DSC 0224 DSC 0225 DSC 0228 DSC 0229 DSC 0230 DSC 0231
DSC 0232 DSC 0235