ผู้บริหารพบผู้นำนิสิต

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาเขตศรีราชา และผู้บริหารจากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบผู้นำนิสิต ประกอบไปด้วย องค์การบริหาร ตัวแทนจากสโมสรนิสิตคณะต่างๆ และตัวแทนจากชมรมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้อง 9302 อาคารกิจกรรมนิสิต

12565430 1059250180763907 5663093445214424433 n 12565488 1059250170763908 3295739747301820573 n 12645098 1059250110763914 3095849923541287217 n 12651099 1059250100763915 222273000821448169 n 12573957 1059250077430584 6323922004703950070 n