อวยพรปีใหม่ผู้กำกับการสถานีตำรวจศรีราชา

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พ.ต.อ.ภพพล จักกะพาก ผู้กำกับการสถานีตำรวจศรีราชา เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ สถานีตำรวจศรีราชา

S  15917073 S  15917074