อวยพรปีใหม่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา

S  15917071