ร่วมงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี โดยร่วมทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ศ.น.สพ.ดร.จักร พิชัยรณค์สงคราม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

S  8822806 S  8822802 S  8822803 S  8822804 S  8822805