อวยพรปีใหม่ผู้กำกับการสถานีตำรวจแหลมฉบัง

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พ.ต.อ.นิทัศน์ สสิวงษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจแหลมฉบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ สถานีตำรวจแหลมฉบัง

S  15917067 S  15917068