วันขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา 2559

  โครงการวันขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ "พิธีทำบุญตักบาตร" พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ผู้บริหารและบุคลากร ได้ถวายอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ พิธีถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม พร้อมถวายปิ่นโต ณ อาคาร 12 ศรีธรรมเกษตร การนี้บุคลากรร่วมพิธีด้วยจิตใจอันเป็นกุศล เพื่อร่วมทำบุญในโอกาสขึ้นปีใหม่ จากนั้นเวลาประมาณ 10.00 น. "การประชุมผู้บริหารพบบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา" ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในรอบปี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์วิทยาเขตศรีราชา "ไอเดียดีมีรางวัล" ซึ่งข้อมูลจากการนำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาเขตศรีราชาในอนาคต และปิดท้ายโครงการในช่วงเย็น คือ งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร "รื่นเริง บันเทิงศรีราชา" (Vintage) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาและกล่าวให้พรบุคลากรเนื่องในวันปีใหม่ และมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่นำชื่อเสียงมาสู่วิทยาเขตศรีราชา พร้อมจับของรางวัลพิเศษแก่บุคลากร จากนั้น รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้บริหารจากเทศบาลนครแหลมฉบัง ประธานชุมชนต่างๆ สถานีตำรวจศรีราชา ที่มาร่วมงานและมอบของรางวัลพิเศษให้กับบุคลากร พร้อมมอบรางวัล Acting Vice President for Sriracha award แก่บุคลากรที่มีความขยันตั้งใจปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ อุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม ซึ่งในช่วงกิจกรรม "รื่นเริง บันเทิงศรีราชา" ประกอบด้วยการแสดง การแต่งกายจากบุคลากรคณะต่างๆ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและสร้างความสุขให้กับผู้มาร่วมงานทุกท่าน

DSC03732 DSC03734 DSC03735 DSC03737 DSC03738 DSC03741
DSC03745 DSC03748 DSC03755 DSC03758 DSC03762 DSC03763
DSC03766 DSC03768 DSC03776 DSC03777 DSC03780 DSC03781
DSC03782 DSC03783 DSC03784 DSC03785 DSC03788 DSC03789
DSC03790 DSC03793 DSC03794 DSC03795 DSC03796 DSC03797
DSC03805 DSC03806 DSC03813 DSC03817 DSC03818 DSC03823
DSC03824 DSC03825 DSC03826 DSC03829 DSC03831 DSC03832
DSC03835 DSC03840 DSC03844 DSC03846 DSC03848 DSC03852
DSC03853 DSC03855 DSC03857 DSC03858 DSC03860 DSC03861
DSC03863 DSC03865 DSC03866 DSC03867 DSC03868 DSC03869
DSC03870 DSC03871 DSC03872 DSC03873 DSC03874 DSC03875
DSC03876 DSC03877 DSC03878 DSC03879 DSC03882 DSC03883
DSC03884 DSC03885 DSC03886 DSC03888 DSC03889 DSC03891
DSC03892 DSC03893 DSC03899 DSC03900 DSC03902 DSC03904
DSC03906 DSC03909 DSC03910 DSC03911 DSC03914 DSC03915
DSC03917 DSC03918 DSC03919 DSC03922 DSC03924 DSC03925
DSC03926 DSC03934 DSC03938 DSC03939 DSC03942 DSC03943
DSC03944 DSC03947 DSC03952 DSC03953 DSC03954 DSC03956
DSC03959 DSC03960 DSC03962 DSC03964 DSC03965 DSC03970
DSC03975 DSC03979 DSC03982 DSC03984 DSC03985 DSC03989
DSC03991 DSC03994 DSC03997 DSC03998 DSC04000 DSC04001
DSC04002 DSC04003 DSC04004 DSC04005 DSC04006 DSC04007
DSC04011 DSC04014 DSC04016 DSC04018 DSC04019 DSC04020
DSC04021 DSC04023 DSC04024 DSC04027 DSC04029 DSC04031
DSC04033 DSC04036 DSC04039 DSC04041 DSC04042 DSC04044
DSC04045 DSC04048 DSC04050 DSC04052 DSC04054 DSC04057
DSC04059 DSC04061 DSC04063 DSC04067 DSC04071 DSC04073
DSC04075 DSC04079 DSC04082 DSC04086 DSC04089 DSC04090
DSC04094 DSC04104 DSC04108 DSC04117 DSC04123 DSC04148
DSC04171 DSC04174 DSC04179 DSC04191 DSC04193 DSC04195
DSC04196 DSC04200 DSC04203 DSC04206 DSC04209 DSC04210
DSC04221 DSC04222 DSC04227 DSC04229 DSC04230 DSC04231
DSC04235 DSC04236 DSC04239 DSC04241 DSC04243 DSC04245
DSC04258