มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงาน และนิสิตที่ดีและพลังของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 1 บริการวิทยาการ การนี้ รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ นำจุดเทียนถวายพระพรชัย และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมด้วยผู้บริหาร จากหน่วยงานต่างๆ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธี รวมจำนวน 474 คน

untitled (1 of 60) untitled (2 of 60) untitled (7 of 60) untitled (8 of 60) untitled (9 of 60) untitled (10 of 60)
untitled (11 of 60) untitled (12 of 60) untitled (14 of 60) untitled (15 of 60) untitled (16 of 60) untitled (17 of 60)
untitled (18 of 60) untitled (19 of 60) untitled (20 of 60) untitled (21 of 60) untitled (22 of 60) untitled (23 of 60)
untitled (24 of 60) untitled (25 of 60) untitled (26 of 60) untitled (27 of 60) untitled (28 of 60) untitled (29 of 60)
untitled (30 of 60) untitled (31 of 60) untitled (32 of 60) untitled (33 of 60) untitled (34 of 60) untitled (35 of 60)
untitled (36 of 60) untitled (37 of 60) untitled (38 of 60) untitled (39 of 60) untitled (40 of 60) untitled (41 of 60)
untitled (42 of 60) untitled (43 of 60) untitled (44 of 60) untitled (46 of 60) untitled (47 of 60) untitled (48 of 60)
untitled (49 of 60) untitled (51 of 60) untitled (52 of 60) untitled (53 of 60) untitled (54 of 60) untitled (55 of 60)
untitled (56 of 60) untitled (57 of 60) untitled (58 of 60) untitled (59 of 60) untitled (60 of 60)