เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Digital KU Day - Next Step towards a digital University ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรของวิทยาเขต เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Digital KU Day : Next Step towards a digital University ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. พร้อมด้วย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี มก. และผู้บริหาร มก. ร่วมกันเปิดงาน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดย รศ.ดร.วิโรจ กล่าวว่า "ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน มก. เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ มก.พร้อมจะประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น 1 ในนโยบายหลักของสภา มก. โดยมีสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน"

12235079 10206406920149467 8100254300968417025 n KAS 9262 KAS 9269 KAS 9277 KAS 9286 KAS 9287
KAS 9288 KAS 9290 KAS 9293 KAS 9295 KAS 9306 KAS 9320
KAS 9343 KAS 9350 KAS 9355 KAS 9358 KAS 9362 KAS 9366
KAS 9368 KAS 9372 KAS 9373