ร่วมงาน ส.มก.รวมใจปล่อยกุ้งปูปลา 58 ล้านตัวทั่วประเทศ

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชารวมงานร่วมงาน ส.มก.รวมใจปล่อยกุ้งปูปลา 58 ล้านตัวทั่วประเทศถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2558 จัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคตะวันออก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฉอ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณริมแม่น้ำบางประกง หน้าวัดจุกเฉอ ต.คลองจุกกระเฉอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

IMG 5612 IMG 5614 IMG 5617 IMG 5618 IMG 5619 IMG 5625
IMG 5626 IMG 5628 IMG 5629 IMG 5630 IMG 5631 IMG 5632
IMG 5633 IMG 5634 IMG 5635 IMG 5636 IMG 5637 IMG 5638
IMG 5639 IMG 5640 IMG 5641 IMG 5642 IMG 5643 IMG 5644
IMG 5645 IMG 5646