ร่วมบำเพ็ญกุศลพระศพ ครบ 2 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาร่วมบำเพ็ญกุศลพระศพ ครบ 2 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19.00 น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

IMG 5556 IMG 5557 IMG 5560 IMG 5562 IMG 5564