พิธีส่งมอบงานให้กับคณบดีใหม่ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชเข้าร่วมพิธีส่งมอบ งานให้กับคณบดีใหม่ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดยได้กล่าวต้อนรับและให้นโยบายของวิทยาเขต เป็นพยานการมอบงานของ รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ คณบดีที่หมดวาระให้กับ ผศ.ดร.อภิชาติ สุขารมณ์ คณบดีที่มารับตำแหน่งใหม่ และมอบของที่ระลึกให้กับคณบดีที่มารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

IMG 2903 IMG 2906 IMG 2907 IMG 2910 IMG 2911 IMG 2912
IMG 2916 IMG 2919 IMG 2924 IMG 2925 IMG 2928 IMG 2931
IMG 2933 IMG 2934 IMG 2938 IMG 2940 IMG 2941 IMG 2942
IMG 2944 IMG 2946 IMG 2948 IMG 2949 IMG 2952 IMG 2954
IMG 2955 IMG 2957 IMG 2959 IMG 2960 IMG 2961 IMG 2966
IMG 2968 IMG 2971