งานประเพณีรับท้องข้าว อัญเชิญเชิญแม่โพสพคืนนา

  รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวาณิชนาม รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมงานประเพณีรับท้องข้าว อัญเชิญเชิญแม่โพสพคืนนา ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ชุมชนบ้านทุ่งกราด วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดนท่าน รองนายกฯ สันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชน เข้าร่วมงาน ชึ่งมีการกล่าวบทกล่อมรับท้องข้าว อัญเชิญแม่โพสพคืนนา โดยพร้อมเพรียงกัน

a (1) a (2) a (3) a (4) a (5) a (6)
a (7) a (8) a (9) a (10) a (11) a (12)
a (13) a (14) a (15) a (16) a (17) a (18)
a (19) a (20)