มุทิตาจิต นนทรี สีทอง วิทยาเขตศรีราชา

  มุทิตาจิต นนทรี สีทอง วิทยาเขตศรีราชา รศ. ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ และ นางกลอย ขวัญจิตร ในการนี้ รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาเขตศรีราชาร่วมกันแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยผู้เกษียณอายุราชการ ให้เกียรติร่วมงาน กล่าวขอบคุณและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา จากนั้นรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาได้กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ลำดับต่อมารักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาพร้อมด้วย คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มอบของที่ระลึก โดยจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558

untitled-4259 untitled-4264 untitled-4270 untitled-4275 untitled-4283 untitled-4298
untitled-4302 untitled-4303 untitled-4307 untitled-4310 untitled-4314 untitled-4319
untitled-4320 untitled-4333 untitled-4334 untitled-4337 untitled-4339 untitled-4340
untitled-4342 untitled-4344 untitled-4346 untitled-4348 untitled-4350 untitled-4353
untitled-4355 untitled-4361 untitled-4363 untitled-4368 untitled-4369 untitled-4374
untitled-4379 untitled-4384 untitled-4387 untitled-4392 untitled-4399 untitled-4402
untitled-4407 untitled-4416 untitled-4421 untitled-4423 untitled-4426 untitled-4428
untitled-4436 untitled-4440 untitled-4449 untitled-4451 untitled-4453 untitled-4455
untitled-4460 untitled-4462 untitled-4464 untitled-4467 untitled-4475 untitled-4476
untitled-4479 untitled-4483 untitled-4487 untitled-4491 untitled-4495 untitled-4500
untitled-4504