พิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณทรงนาค

    รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณทรงนาค สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และทำบุญตักบาตร ร่วมกับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

A 002 A 003 A 015 A 018 A 019 A 031
A 032 A 035 A 036 A 038 A 042 A 048
A 057 A 062 A 066 A 068 A 077 A 080
A 087 A 091 A 095 B 08 B 17 B 34
B 40 B 66 B 75 B 89 B 92 C 012
C 017 C 038 C 046 C 081 C 092 C 102
C 103 C 108 C 111 C 113 C 115 C 146
C 151 C 181 C 182 C 198 C 222 C 223
C 255 C 277 C 296 C 322 C 324 C 325
C 326 C 335 C 344 C 345 C 347 C 359
C 360 C 365 C 366