ประชุมสัมมนาอาจารย์ ประจำปี 2558
หัวข้อ “Kasetsart University - The Autonomous University That Shapes The Future"

DSC 0254 DSC 0255 DSC 0263 DSC 0266 DSC 0268 DSC 0270
DSC 0273 DSC 0274 DSC 0258 DSC 0259 DSC 0275 DSC 0282
DSC 0283 DSC 0284 DSC 0289 DSC 0292 DSC 0294 DSC 0296
DSC 0301 DSC 0303 DSC 0307 DSC 0311