งานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการประกวด
“เชลซี ฟลาวเวอร์โชว์ 2015”

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ สวนนงนุช รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ (รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา) รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม (รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา) นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ (ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา) และ นายธีระนันท์ บัวเพชร เข้าร่วมงานแถลงข่าว เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดการจัดสวนในงาน “เชลซี ฟลาวเวอร์โชว์ 2015” ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

atsb00000 (1) atsb00001 c atsb00002 atsb00003 atsb00004 atsb00005