พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือการให้บริการ 3G & Wi-Fi โดย AIS

          
          ความร่วมมือการให้บริการ 3G & Wi-Fi โดย AIS เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือการให้บริการ 3G & Wi-Fi ระหว่างบริษัท แอนวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และนายทรงพล รวมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ร่วมด้วยนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา และนายบุญชัย พัฒนาพารา นางชนาธิป คงสุนทรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ทั้งนี้บริษัท ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ 3G จำนวน 3 จุด และ Wi-Fi จำนวน 116 จุด ทั่วบริเวณวิทยาเขต และได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 500,000 บาท/ปี รวมระยะเวลา 3 ปี มอบเงินพิเศษ จำนวน 300,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าพิเศษ จำนวน 100,000 บาท/ปี

DSC 0302 DSC 0303 DSC 0306 DSC 0307 DSC 0308 DSC 0309
DSC 0311 DSC 0313 DSC 0314 DSC 0316 DSC 0318 DSC 0320
DSC 0321 DSC 0323 DSC 0325