มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา หมดวาระการดำรงตำแหน่ง

          
          มอบของที่ระลึกเนื่องจากโอกาสรองอธิการบดีบดีวิทยาเขตศรีราชา หมดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ร่วมด้วยตัวแทนบุคลากรจากงานต่างๆ เข้าร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมอธิการบดี ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานของท่าน ๆ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิทยาเขตให้มีความก้าวหน้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนด้วยความมีไมตรีจิตร ชาววิทยาเขตศรีราชาขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

DSC 0330 DSC 0333 DSC 0334 DSC 0339